Executive Search and Selection Service – Dịch vụ tuyển dụng Nhân sự cấp cao

1. Executive Search & Selection:

home-bgHuman resources is the most important asset of the Company, but in a competitive market share, attracting qualified and suitable candidate is a great pressure for HR Department and the Company. Hence, the Company uses a headhunt company to recruit the employee has become an effective solution. The headhunt service provides all recruitment process to hunt the right candidate for the Client.

HR Excellence knows how to help you attract and hire the best candidate for your organization. We provide job analysis, create and place ads, and conduct the initial screening interviews so that we don’t waste your time. Our approach is tailored to your needs and to source the right candidates for high performance.

HR Excellence provides the expert services and resources needed to ensure your recruitment efforts pay off for the long-term! From the very start of identifying the skills needed to the end of the candidate evaluation and selection, HR Excellence ensures your workforce additions are the right fit for your organization.

HR Excellence using your Company’s strategic plan and current workforce data, guides you through a future focused look at your short-term and long-term talent needs. HR Excellence assists you in identifying current & future skill needs over a 3 to 5 year period. In addition, HR Excellence helps to develop recruitment strategies and plan job advertisements to build qualified and diverse pools of candidates.

FruitBenefits of using the service:
• Save time and human resources
• Support the Client’s special requirements
• High confidentiality such as job position, salary, benefits
• Candidates are screened carefully
• Provide information to the Client on the position, standards and benefits for each candidate, help the Client has the suitable adjustments
• Candidate warranty in the specified time

2. Tuyển dụng

Nguồn nhân lực được xem là nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp, nhưng trong môi trường cạnh tranh về nguồn nhân lực để thu hút được những nhân sự chất lượng và phù hợp là một áp lực lớn đối với các nhà quản trị nhân sự và doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc tuyển dụng nhân sự nhờ đến sự hỗ trợ của một đơn vị bên ngoài đã trở thành một giải pháp rất hiệu quả. Dịch vụ tuyển dụng nhân sự thực hiện toàn bộ quy trình tuyển dụng để cung cấp nhân sự phù hợp cho doanh nghiệp.

 

job_fairs

 

HR Excellence biết cách để giúp Quý Công ty thu hút và tuyển dụng nhân tài. Chúng tôi phân tích vị trí tuyển dụng, thiết kế, quảng bá mục tuyển dụng và tiến hành các bước sàng lọc ban đầu nhằm tiết kiệm thời gian cho Quý Công ty. Nguồn ứng viên chúng tôi tiếp cận được điều chỉnh theo nhu cầu của Quý Công ty nhằm cung cấp những ứng cử viên phù hợp nhất.

HR Excellence cung cấp các dịch vụ chuyên môn và các phương pháp cần thiết để đảm bảo việc đầu tư cho tuyển dụng của Quý Công ty được đền đáp lâu dài! Ngay từ khi bắt đầu xác định các kỹ năng cần thiết cho đến khi kết thúc đánh giá và lựa chọn ứng cử viên, HR Excellence đảm bảo các ứng cử viên được tuyển dụng phù hợp hoàn toàn với Quý Công ty.

marketing-educativo-una-apuesta-por-el-crecimiento-de-las-instituciones

HR Excellence dựa vào kế hoạch chiến lược và số nhân viên hiện tại của Công ty, sẽ giúp Quý Công ty có một cái nhìn trọng tâm trong tương lai về nhu cầu nhân tài ngắn hạn và dài hạn. Chúng tôi hỗ trợ Quý Doanh nghiệp trong việc xác định các nhu cầu về kỹ năng ở hiện tại và tương lai trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm. Ngoài ra, HR Excellence sẽ giúp phát triển các chiến lược tuyển dụng và lập kế hoạch quảng bá mục tuyển dụng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ứng viên chất lượng và đa dạng.

Các lợi ích khi sử dụng dịch vụ:
• Tiết kiệm thời gian và nguồn lực.
• Hỗ trợ tất cả các yêu cầu đặt biệt của khách hang.
• Tính bảo mật cao với các yếu tố như vị trí công việc, lương, phúc lợi.
• Các ứng viên được sàng lọc kỹ lưỡng, phù hợp.
• Cung cấp các thông tin phù hợp cho khách hàng về vị trí, tiêu chuẩn cũng như phúc lợi phù hợp với từng ứng viên, giúp khách hàng có những điều chỉnh phù hợp.
• Bảo hành ứng viên trong thời gian phù hợp.

7

Advertisement