Why with us ? Tại sao chọn chúng tôi?

HR Excellence is a values-driven team with the right combination of experience and processes to provide well-rounded solutions to your business needs.

Our goal – we strive to help our clients build their own capacity to attain their strategic and operational goals, achieve better business results and optimize service delivery, all while strengthening their self-sufficiency to develop, scale and manage their business and workforce.

lady-24__61155_stdOur consultants have expertise in a wide variety of industries and organization types, including those in the multi-national finance & banking industry, health care, technology, franchised operations, co-operate sector, private sector, not-for-profit, …

Our team will take the time necessary to get to know your business and your needs;

We offer practical solutions that are sustainable and scalable;

We are trustworthy and effective;

We are seeking long-term relationships with our clients, so we put personal care into the work that we do for you;

We have a solid network of Associates and alliances to ensure you have access to the best talent for the work to be carried out;

Each member of our team has the proven expertise in their field;

We collaborate with other members of the team to ensure expertise and knowledge is shared and applied;

With HR Excellence, it starts with a simple phone call, and a member of our team would be happy to walk you through how partnering will help you achieve your goals.

 

Being part of a white collar environment

Tại sao chọn chúng tôi ?

HR Excellence bao gồm những chuyên gia rất kinh nghiệm trong lãnh vực Nhân sự, là đội ngũ nhân sự tinh nhuệ kết hợp giữa kinh nghiệm và các quy trình kỹ thuật tiên tiến mang đến các giải pháp nhân sự toàn diện cho doanh nghiệp.

Mục tiêu của chúng tôi – chúng tôi đồng hành và gánh vác tất cả những vấn đề về nhân sự cho doanh nghiệp, tư vấn – hỗ trợ hoặc làm thay doanh nghiệp một cách chuyên môn và hữu hiệu; nhằm giúp doanh nghiệp có được thời gian và năng lực tối ưu thực hiện được mục tiêu chiến lược, đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn, tăng cường lợi nhuận; từ đó mở rộng, quản lý doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn nữa.

Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi có thâm niên và chuyên môn sâu trong nhiều lĩnh vực và loại hình doanh nghiệp, như lĩnh vực tài chính, ngân hàng đa quốc gia, FMCG, chăm sóc sức khỏe, công nghệ, nhượng quyền thương mại, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức phi lợi nhuận, v.v …

Đội ngũ của chúng tôi sẽ dành thời gian để tìm hiểu về doanh nghiệp và nhu cầu của quý doanh nghiệp;

AB7A9463BChúng tôi cung cấp các giải pháp bền vững và có thể mở rộng khi doanh nghiệp phát triển;

Chúng tôi đáng tin cậy và hiệu quả;

Chúng tôi mong muốn tạo dựng các mối quan hệ làm việc lâu dài, vì vậy chúng tôi luôn đặt hết tâm huyết của mình vào việc thực hiện những nhiệm vụ mà doanh nghiệp giao phó;

Chúng tôi có một đội ngũ nhân sự chuyên môn kinh nghiệm, nhiệt huyết, đam mê nghề,  đảm bảo nhiệm vụ luôn được hoàn thành một cách tốt nhất;

Mỗi thành viên trong đội ngũ của chúng tôi đều là những chuyên gia kinh nghiệm có chuyên môn sâu trong lĩnh vực của họ;

Chúng tôi luôn chia sẻ với nhau về những chuyên môn và kiến ​​thức để đội ngũ cùng phát triển;

954324810-lifting-the-telefone-receiver-old-fashioned-executive-business-attire

Với HR Excellence, chỉ cần điện thoại, thành viên của chúng tôi sẽ tư vấn để hướng dẫn Quý Công ty đạt được mục tiêu của mình.

 

Advertisement